Olet surffannut radikaalin vesiliikenteen tutkimusta ja kehittämistä kuvaaville sivuille.

Radikaali vesiliikenne, tässä tapauksessa ja näillä sivuilla,  tarkoittaa tahtotilaa sisävesiliikenteen mukaan ottamisesta Suomalaiseen logistiikan ja päätöksen teon keskusteluun .

Mikäli haluat jatkaa elämääsi ilman radikaalin sisävesiliikenne tutkimuksen tulevaisuuteen tuottamia muutoksia ,juuri niitä joita poliittisessa päätöksen teossa on jätetty tekemättä , palaa välittömästi  LVM https://www.lvm.fi/etusivu  ja Liikennevirasto  https://www.liikennevirasto.fi/  nettisivuille ja unohda että olet koskaan avannutkaan näitä sivuja.

Mikäli katsot, että edellä mainitut hallinto viranomaiset ja eduskunta ovat toimineet logistiikan järjestämisissä loistavasti ja meillä muilla ei ole mitään mahdollisuutta muuttaa suuntaa vaan jatketaan erityisesti vuonna 2012 Liikennepoliittisessa selonteossa  aloitettua  pelkän sisämaan liikenteeseen kehitettyä maantie ja raideliikenne logistista mallia ilman sisävesiliikennettä ,  niin avaa sivut http://www.logistiikanmaailma.fi/ ja käytä sitä koko logistisen maailman kuvaamiseesi.

Mikäli vielä jatkat lukemista niin voit vielä tehdä yhden valinnan ja mennä vesitieyhdistyksen sivuille ja tarkastaa miten http://www.meriliitto.fi/?page_id=8  Meriliikenteen- ”Suomi on saari ” malli yhdistetään sisävesiliikenteen niin, että Järvi Suomen lähes 8000 km sisävesiväylistä saatava hyöty käytetään ja sisävesiliikennettä suunnitellaan edelleen ainoastaan osa eli  noin 700 km verran Saimaa vesistö -Saimaan kanavan avulla   ja vain osan vuotta. https://www.vesitiet.org/

Mikäli tahdot vielä jatkaa… harkitse vakavasti tahdotko ottaa vastaan mediassa pääosin käsittelemätöntä ja julkaisematonta tietoa Suomessa harjoitetun politiikan yksittäisistä päätöksistä ja tutkimuksista  enimmäkseen  hallinnon tekemistä   poikkeamista siitä,  mitä EU:ssa on sovittu ja siitä mitä niin kestävän kehityksen mukaiset ilmasto, maantieteelliset  kuin aluekehityksen  taloudellisen faktat maan liikenteen kehittämiseksi  edellyttäisivät

Suosittelemme, ennen kuin avaat varsinaisia  sisävesisivuja, että kuuntelet ensin mitä sisävesistä, sen kehittämistarpeista, vaikutuksista liikenteen päästöihin ja maamme logistiikan kustannuksiin puhutaan .  Lisäksi saat tietää kansanedustajien tapaan perussyitä siitä , miksi sisävesiä Suomessa ei ole kehitetty. 

 

Ohessa ote kansanedustaja Hannu Hoskosen eduskunnan täysistunnossa 12.4.2018 noin kello 18:00 pitämä yhteenveto sisävesiasioista.  (1:56:00)