LVM:n uusinta infra-strategian mielipide muokkausta videolla

LVM:n uusin tapa hakea hyväksyntää sen liikennepoliittisille strategioille  ja tehdyille infra päätöksille   on julkistettu iltasanomien artikkelissa kuvatun mukaisesti kesäkuun 2018 alussa.

https://www.is.fi/autot/art-2000005733754.html

Huomioni kiinnittyi IS artikkelissa erityisesti LVM omaa strategiaa ja sen tunnetuksi tekevää liikennepoliittista viestintää mahdollistavan kohtaan:

” ohella kansalaisten valintoja suunnitellaan ohjattavaksi myös lainsäädännöllisesti (mm. mahdolliset uudet kiellot ja rangaistukset) sekä ”ilmastopoliittisia tavoitteita tukevalla viranomaisviestinnällä”.

Tämä erityisesti siksi että samaan aikaan LVM on antanut näytteen siitä miten viestinnän avulla LVM valitsemaa infrapoliittista ohjelmaa tuetaan.
LVM on kahden tunnetun media persoonan palkkaamisella avannut videosarjan ”Rakkaudesta Infraan”

https://www.lvm.fi/etusivu .

Ensimmäinen video käsittelee Saimaan kanavan merkitystä Suomelle. Video on samalla LVM:n käsitys vesiliikenteestä Suomessa. Siinä keskitytään lähinnä historiaan, viime vuosituhannen tekniikkaan ja viime vuosituhannen lopun Venäjän ja Suomen rauhanomaisiin suhteisiin, joiden avulla tämä historiallinen kanava on tehty.

Analysoin tätä videota neljän linkin avulla ja kautta .

1) http://kanaler.arnholm.nu/suomi/suomi.html ,
jossa suhteutetaan Saimaan kanava yhtenä osana muuhun sisävesiliikennemahdollisuuksiin.

2) https://www.facebook.com/search/top/?q=timo%20vihavainen
jossa professori Timo Vihavainen esittelee pukua ,kun ” Sulkavan Telakanavalla 15.7. alkaen klo 12 uusitaan Aleksanteri I:n vierailu. Tämä asu ei silloin ole käytössä. Pietarista saadaan autenttiset asut. Mukana on myös 1700-luvun tykkiryhmä ja aikakauden aseiden esittelyä.” kanava tehtiin jo 1700 luvulla silloisiin tarpeisiin http://kanaler.arnholm.nu/suomi/finland/suvorovf.html

3) https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf jossa sivulta 263 eduskunnan tulevaisuusvaliokunta esittelee tulevaisuuden vesiliikenteen realistisia mahdollisuuksia.

4) www.sisavesi.fi
jossa kokonaisvaltaisesti esitelty sitä mitä sisävesiliikenne voisi Suomessa olla mikäli toimittaisiin siten miten ilmasto, energia ja EU liikennestrategiallisesti infraa kehitettäisiin eikä mielipiteitä ja infraa muokattaisi pelkästään valitun puutteellisen liikennemoodien -ilman sisävesien tulevaisuuden mahdollisuuksien analyysien ja tutkimuksien poisjättämisillä

Ja havaitsin videon sisällön vastaavan LVM:n tavoitteita; ja viraston tarvetta edelleen pidättäytyä pelkän Saimaan kanavan pienkorjauksiin, ilman kokonaisvaltaista sisävesien hyödyntämismahdollisuuksien huomioonottamista

Odotan mielenkiinnolla seuraavia LVM:n   videopätkiä , niiden laatua -pidättäydytäänkö muissa liikennemuodoissa pelkästään viime vuosituhannen lähihistoriaan vaan mennäänkö tulevaisuuteenkin …. ja sen liikenteen tarvitsemaan infraan…..