2. SUOMEN LIIKENNEPOLITIIKA VS LVM KONSERNISTRATEGIA

SUOMEN LIIKENNEPOLIITTINEN SELONTEKO VUODELTA 2012

SIVU 24 KOHTA 18 HALLITUKSEN TOIMENPITEET:

” Laaditaan laaja-alainen kansallinen meristrategia, joka kattaa kaikkien hallinnonalojen merelliset kokonaisuudet. Liikennesektorin osalta strategiassa linjataan muun muassa sopeutumista kiristyviin ympäristömääräyksiin, tukipolitiikkaa, väylämaksujen uudistamista, jäänmurtokaluston hankintaa sekä satama- ja telakka-asioita.”

 

Meriliikenne strategia  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/77909  laadittiin vuosiksi 2014-2022 , mutta ei laadittu Vesiliikennestrategiaa . em. sivulla 30 käsiteltiin Saimaan alueen vesiliikennettä mutta jätettiin Keitele Päijänne ja Kokemäen joen vesistöt käsittelemättä. Samoin sisävesiliikenne osuudessa ei mainittu EU liikennestrategista tavoitetta eikä sitä miten maantieliikennettä edelleen siirrettäisiin vesille.