Sisävesiliitto

Mikäli tahdotaan alkaa ajamaan Suomalaiseen liikennepolitiikkaan puhtaasti sisävesi agendaa niin nykyisten aatteellisten ja poliittisten järjestöjen tulisi muuttua huomioimaan näillä sivuilla esiin otetut  sisävesiasiat.  Toinen vaihtoehto on perustaa uusi liitto johon otetaan jäseniksi ainoastaan sisävesi alueen organisaatioita ja puhtaasti sisävesiliikenteen toimijoita, jotka ovat sitoutuneita esim. alla oleviin sääntömalleihin ja tavoitteisiin.

Suomen Sisävesiliitto – Finlands Insjöfartsförbundet ry.

Yhdistyksen nimi on Suomen Sisävesiliitto – Insjöfartsförbundet ry.. Sen kotipaikka on (esim.)  Kouvolan kaupunki ja toimialueena valtakunnan alue. Sääntöjensä mukaan ”liiton tarkoituksena on jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä työskennellä Suomen sisävesikulttuurin hyväksi sekä herättää ja ylläpitää harrastusta sisävesiin liittyvien toimintojen edistämiseksi”.

Suomen Sisävesiliiton  jäsenkunta tulee  muodostumaan  laajasti merenkulun, vesiliikenneverkon ,sisävesisatamien, sisävesiliikenne palveluiden, sisävesilaivojen tutkijoiden käyttäjien ja rakentamisen   edustajista sekä muista alan harrastajista.  Perustajäseniä  on  xx    joista yhteisöjäseniä runsaat  xx .

Suomen sisävesiliikenteen toiminta tulee keskittymään tulevan Sisävesiliikenneverkosta tehtäviin ns radikaalin vesiliikenteen tutkimuksiin ja radikaalin vesiliikennetutkimus tulosten saattamisiin  sisävesiliikenne käyttöön ja siten hyödyntämään Suomalaista yhteiskuntaa maximaalisesti.

Liitto tuo Sisävesiliikenteen yhteistyöfoorumina esiin vesiliikenteen  ja muiden sisävesi toimintojen merkityksen maallemme tavoitteena sisävesiin liittyvien toimialojen  kiinnostuksen, tietouden ja arvostuksen lisääminen. Vaikka   Suomen Sisävesiliitto toimii aatteellisella pohjalla ja vapaaehtoisvoimin, se on hyvä linkki ja vaikutuskanava koko meriklusteriin, poliittisiin päättäjiin (erityisesti eduskunta), lehdistöön ja suureen yleisöön.

Siinä tarkoituksessa Suomen Sisävesiliitto tulee järjestämään  vuosittain kokouksia ja seminaareja joissa on korkeatasoinen esitelmä ja keskustelua ajankohtaisesta aiheesta.

Tutustumiskäyntejä tai retkiä mielenkiintoisiin Sisävesi kohteisiin tehdään muutama vuodessa.

Suomen Sisävesiliitto voi  järjestää  sisävesiliikenteeseen liittyviä laivamalli ja muita näyttelyitä.

Suomen Sisävesiliitto laatii kannanottoja alaltaan.

Liiton perustaja jäsenten hyvä  näyttö tavoitteista ja liiton tarpeesta , tarkoistusperien selkeydestä , meri ja sisävesiliikenteen eroista  julkaistiin 19.4.2018  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan uusimman raportin sivuilla 230 alkaen : ” radikaali vesiliikenne ”

Meneillään on Suomen Sisävesiliiton toiminnan aloittaminen kehittäminen niin, että liitto voisi roimia yhdyssiteenä Suomen muun vesiliikenne toiminnan muodostamassa meriklusterissa ja laajentaa toimintaansa niillekin sisävesiliikenne klusterin osa-alueille, jotka ovat tähän saakka olleet heikosti edustettuina. Ala tarvitsee yhteistoimintaa, jonka avulla yhteiset sisävesi intressit voidaan nykyistä tehokkaammin hyödyntää.

 

Sisävesiliiton mahdollisia tavoitteita

SUOMEN SISÄVESILIIKENNE YHDISTYS

Suomen Sisävesiliitto

Vesiliikennestrategia 2014

Yhdistyksen sääntömalli