EU VESILIIKENNEMOODIT: Meriliikenne

Lähde: https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en

Mitä haluamme saavuttaa?

 

 

 

 

Meriliikenne mahdollistaa kaupan ja kaikkien Euroopan kansojen välisiä yhteyksiä.Euroopan meriliikenteen tavoite  on ollut edistää talouskehitystä ja vaurautta  .

Euroopan energian, ruoan ja kulutushyödykkeiden toimitusvarmuus taataan meriliikenteen avulla  ja se tarjoaa tärkeimmän välineen , jolla tuonti Eurooppaan ja vienti muuhun maailmaan toteutetaan.

Lähes 90 prosenttia EU: n ulkoisen tavaraliikenteen kauppa tapahtuu meritse.

Lähimerenkulku edustaa yhtä kolmasosaa EU:n sisäisen vaihdon tonnikm määriä. Lähimerenkulku    on hyvän elämänlaadun tae niin Euroopan saarille ja kuin muille lähi merialueille ja se on riippuvainen hyvistä merikuljetuspalveluista.

Vuosittain yli 400 miljoonaa matkustajaa aloittaa matkansa junilla Euroopan satamissa.

Meriliikenne on tärkeä työllistäjä ja tulonlähde Euroopassa.

Euroopan komission tavoitteena on suojella Eurooppaa hyvin tiukkojen turvallisuussääntöjen avulla ja vähentää vakavien merionnettomuuksien ja merenkulun ympäristövaikutuksia.

Komission tavoite on myös turvata meriliikenteen markkinat  ja edistää hallintotaakan vähentämista  digitalisoinnilla.

Komissio toimii aktiivisesti piratismia ja terrorismin uhkia vastaan.

Toinen tärkeä koskee sosiaalista ulottuvuutta: huolehtia merenkulun työoloista, terveys ja turvallisuus kysymyksistä ja säännellä Merenkulkijoiden ammatillista pätevyyttä.

Lopuksi komissio toimii kansalaisten suojelemisissa meriliikenteen palveluiden käyttäjinä, varmistaa turvallisen edellytykset huolehtia oikeuksistaan matkustajina ja tutkii laatua julkisen palvelun yhteyksiä jäsenvaltioissa .

Komission strategiset tavoitteet ja suositukset EU: n oli asetettu vuonna 2009 Merenkulun liikennepolitiikkaa vuoteen 2018.

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus julkaistiin syyskuuta 2016, kehitystä ja saavutus tunnistaa lisätoimia.

Toimilla meriliikenteen alalla pyritään takaamaan pitkän aikavälin suorituskyvyn nostoa Euroopan meriliikennejärjestelmän hyväksi , mukaanluettuina kaikki muutkin talouden sektorit ja kuluttajat.

Komissio tukee aktiivisesti EU: N jäsenvaltiot ja Euroopan merenkulun alalla tarjoaa laatua l  Euroopassa ja koko maailmassa.