EU VESILIIKENNEMOODIT: Sisävesiliikenne

Lähde: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland_en  

Mitä haluamme saavuttaa?

Mitä sisävesi tarkoittaa:

” Sisävesien määritelmä on periaatteessa yksinkertainen: niitä ovat kaikki meren pinnan tason yläpuolella sijaitsevat vesiympäristöt. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi matalilla ruovikkorannoilla, voi vesi- ja maaelinympäristöjen rajanveto olla etenkin niillä esiintyvän lajiston suhteen epäselvää.”  https://www.luonnontila.fi/fi/elinymparistot/sisavedet/

Sanakirjan mukaan sisävesi tarkoittaa:

”Tavallinen, tavallisesti monikko, monikossa järvistä ja joista merien vastakohtana.” ”https://www.suomisanakirja.fi/sisävesi

EU:ssa käsitellään sisävesiliikenne erillään meriliikenteestä,

Sisävesiliikenteellä  on tärkeä rooli Euroopan liikenne järjestelyissä.

Yli 37000 kilometrin pituinen sisävesiliikenneverkko yhdistää satoja kaupunkeja  ja teollisuusalueita.

21 EU valtiossa  28:sta on sisävesiä, joista 13:lla  on  rakennettuja sisävesiliikenne verkkoaja

Sisävesiliikenteen kasvupotentiaali Euroopassa on merkittävä.

Sisävesiliikenteen edut verrattuna muihin kuljetusmuotoihin, jotka joutuvat usein kohtaamaan ruuhkat ja ongelmat ovat erityisesti luotettavuus, energiatehokkuus ja  suuren kasvupotentiaalin mahdollisuus.

Komission tavoitteena on edistää ja vahvistaa sisävesiliikenteen kilpailuasemaa liikennejärjestelmässä ja helpottaa sen yhdentymistä intermodaaliseen logistiikkaketjuun.

Sisävesiliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto maantie ja raideliikenteelle.

Erityisesti se tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon sekä vähentää energiankulutusta ja melupäästöjä.

Sen energiankulutukseen / km / tonni kuljetettavien tavaroiden on noin 17 % tieliikenteen ja 50 % rautatieliikenteen.

Lisäksi sisävesiliikenne varmistaa korkean turvallisuustason, erityisesti kun kyse on vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Lisäksi se edistää liikennekäytävien ruuhkien vähentämistä niillä ylikuormitetuilla tieverkoilla mitkä sijaitsevat tiheään asutuilla alueilla.

EU Sisävesiliikenteen markkinakatsaus Market-Insight-EN-Winter-2017-2018